Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

Żywa lekcja historii

13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyła się żywa lekcja historii w XII LO w Łodzi. Wzięli w niej udział p. Grzegorz Schreiber - Marszałek Województwa Łódzkiego, p. dr Dariusz Rogut - Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi,p. Dorota Basny - Dyrektor XII LO, p. Renata Zieleniewska - Nauczyciel Historii XII LO, p. Bogdan Stasiak współorganizator strajku w Fonice 14 grudnia 1981 roku, internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 23 lipca 1982 r., p. Andrzej Słowik przewodniczący MKZ Ziemia Łódzka, 30 grudnia 1981 roku skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi na 6 lat więzienia oraz uczniowie XII LO. "Żywa lekcja historii" to możliwość poznania i rozmowy z osobami, które aktywnie działały przeciwko istniejącemu systemowi politycznemu. Uczniowie zapoznali się z działalnością opozycyjną lat osiemdziesiątych w Polsce oraz jej konsekwencjami.

Ilona Śmietana

Close