Rada Pedagogiczna

Język polski

Agnieszka Banach

Agnieszka Banach

Klasy: 1d, 2e

Bożena Czembrowska

Bożena Czembrowska

Klasy: 1a, 1b, 1c, 2a, 2f, 3e

Beata Kiełkowska

Beata Kiełkowska

Klasy: 2b

Małgorzata Matecka

Małgorzata Matecka

Klasy: 3a, 3d

Katarzyna Miłoszewska

Katarzyna Miłoszewska

Klasy: 3e, 2c

Barbara Strzelecka

Barbara Strzelecka

Klasy: 1e, 2d, 3b, 3c

Język angielski

Język rosyjski

Grażyna Foltyńska

Grażyna Foltyńska

Klasy: 1a, 1b, 1cd, 2b, 2cd, 2e

Angelika Kosmalska

Angelika Kosmalska

Klasy: 1cd, 2cd, 2f, 3a, 3d

Klaudia Kubik

Klaudia Kubik

Klasy: 1e, 2a, 2b, 3d

Małgorzata Plitt

Małgorzata Plitt

Klasy: 1cd, 2cd, 3a, 3c, 3e

Marcin Portalewski

Marcin Portalewski

Klasy: 1a, 1cd, 2a, 2cd, 2e, 3b, 3e

Katarzyna Stępień

Katarzyna Stępień

Klasy: 1acd, 1be, 2acdf, 2be, 3ac, 3be

Język niemiecki

Język francuski

Język hiszpański

Marzenna Adamska

Marzenna Adamska

Klasy: 1be, 2acdf, 2be, 3acd, 3be

Anna Kaźmierczak

Anna Kaźmierczak

Klasy: 1be, 2acdf, 3acd, 3be

Sylwia Duda

Sylwia Duda

Klasy: 1be, 2acdf, 3acd

Barbara Kownacka-Maciaszek

Barbara Kownacka-Maciaszek

Klasy: 1acd, 2acdf, 2be, 3be

Barbara Kownacka-Maciaszek

Barbara Kownacka-Maciaszek

Klasy: 1be, 2acd, 3acd

Ilona Śmietana

Ilona Śmietana

Klasy: 1acd, 1be, 2acdf, 2be, 3acd, 3be

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Historia i społeczeństwo

Wioletta Piekarska

Wioletta Piekarska

Klasy: 1a, 1d, 1e, 3c

Renata Zieleniewska

Renata Zieleniewska

Klasy: 1b, 1c

Wioletta Piekarska

Wioletta Piekarska

Klasy: 1b, 1c

Renata Zieleniewska

Renata Zieleniewska

Klasy: 1a, 1d, 1e

Wioletta Piekarska

Wioletta Piekarska

Klasy: 2b, 3a

Renata Zieleniewska

Renata Zieleniewska

Klasy: 2a, 2e, 2f, 2cd, 3b, 3cd, 3e

Matematyka

Wiedza o kulturze

Hanna Drabik-Zalewska

Hanna Drabik-Zalewska

Klasy:

Ewa Jarocka

Ewa Jarocka

Klasy:

Patrycja Rychlewicz

Patrycja Rychlewicz

Klasy:

Agnieszka Sibelska

Agnieszka Sibelska

Klasy: 1a, 1d, 1e

Iwona Stefańska

Iwona Stefańska

Klasy:

Barbara Strzelecka

Barbara Strzelecka

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

Informatyka

Fizyka

Geografia

Chemia

Marek Walczak

Marek Walczak

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1e

Maciej Kolasa

Maciej Kolasa

Klasy: 1b, 1c, 1e, 2b, 3a

Danuta Krasocka

Danuta Krasocka

Klasy: 1a, 1d, 2a, 3b

Antonina Noweta

Antonina Noweta

Klasy: 2f

Jacek Poławski

Jacek Poławski

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 2cd, 3cd

Agata Bartoszek

Agata Bartoszek

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2e, 3e

Biologia

Przyroda

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia

Aleksandra Miernik

Aleksandra Miernik

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2e, 3e

Aleksandra Miernik

Aleksandra Miernik

Klasy: 2cd

Jacek Poławski

Jacek Poławski

Klasy: 3c

Mirosław Jobda

Mirosław Jobda

Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

ks. Mikołaj Chorzyński

ks. Mikołaj Chorzyński

Klasy: 1d, 1e, 2f, 3a, 3bc, 3de

Jakub Szymański

Jakub Szymański

Klasy: 1a, 1b, 1c, 2ad, 2be, 2c

Etyka

Wychowanie fizyczne

Psycholog szkolny

Pedagog szkolny

Wioletta Piekarska

Wioletta Piekarska

Klasy: 1abcde, 2cf, 3abe

Piotr Grabia

Piotr Grabia

Klasy: 1a, 1e, 2c, 2d, 2e, 2f, 3d, 3e

Grzegorz Nowacki

Grzegorz Nowacki

Klasy: 1ab, 1c, 1d, 2ae, 2bf, 3ad, 3b

Arkadiusz Nowaczyk

Arkadiusz Nowaczyk

Klasy: 1b, 1c, 1de, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3bc

Tatiana Nojek

Tatiana Nojek

Klasy:

Wanda Chyrczakowska

Wanda Chyrczakowska

Klasy:

Biblioteka

Agnieszka Owczarek

Agnieszka Owczarek

Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Close