Rada Młodzieży

Prezydent RM

Jan Kot

Bartosz Telążka - Prezydent RM

Klasa: 2c

Wiceprezydent RM

Kinga Nejman

Bożena Janicka

Klasa: 2f

Close