Dyrekcja szkoły

Dyrektor

Dorota Basny

Dyrektor XII LO od 2019 r.

Wykształcenie: mgr matematyki Uniwersytet Łódzki

Telefon (szkolny): 42 633 40 82

E-mail: lo12@12lo.ehost.pl

Wicedyrektor

Beata Kiełkowska

Wicedyrektor XII LO od 2019 r.

Wykształcenie: mgr filologii polskiej Uniwersytet Łódzki

Telefon (szkolny): 42 633 40 82

E-mail: lo12@12lo.ehost.pl

Close