Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

Uczeń klasy II E XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, Tomasz Skrobiranda otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. W tym roku stypendium przyznano 235 uczniom, wśród których znalazł się Tomasz. 18 lutego w Auli im. prof. W. Szuberta odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przyznających uczniom tytuł stypendysty. Jesteśmy bardzo dumni, serdecznie gratulujemy Tomkowi oraz jego Rodzicom.

Ilona Śmietana

Close