Strona naboru: https://lodzkie.edu.com.pl/

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021?fbclid=IwAR1HzINdhkrVZyK1gWYJCX3EO6OFTpuD2HEkNuWqdV92cs1JcfwkqLvKiq0

 

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji:

Klasa 1A: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Klasa 1B: język polski, matematyka, fizyka, wybrany język obcy

Klasa 1C: język polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy

Klasa 1D: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Szanowni uczniowie i rodzice,

Poniżej podajemy godziny pracy komisji rekrutacyjnej.

Godziny pracy komisji:
16 lipca 12.00 - 16.00
17 lipca 10.00 - 14.00
18 lipca 10.00 - 14.00
19 lipca 10.00 - 14.00
22 lipca 10.00 - 14.00
23 lipca 12.00 - 16.00
24 lipca 9.00 12.00

Dokumenty, które należy dostarczyć to:

  • oryginał świadectwa,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu,
  • 2 fotografie,

Na miejscu będzie też trzeba podpisać dokumenty związane z RODO, zadeklarować wybór drugiego języka obcego i wolę nauki religii lub etyki - muszą to podpisać rodzice lub prawni opiekunowie kandydata.

Komisja rekrutacyjna.

Close