Łódzkie Dni Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim

Łódzkie Dni Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim

Łódzkie Dni Informatyki na Uniwersytecie Łódzkim

21 listopada na Uniwersytecie Łódzkim obyły się Łódzkie Dni Informatyki, na które udała się klasa Ibg. Całe przedsięwzięcie zaczęło się na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej wykładem, na którym przedstawiono organizatorów i zaproszono wszystkich do udziału. Następnie zaczął się wykład o komputerach kwantowych, a po nim zajęcia o sieciach neuronowych. Po ich zakończeniu nasi uczniowie zostali zaproszeni po odebranie gadżetów oraz zjedzenie pizzy.

Ilona Śmietana

Close