BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

1 września 2014 (poniedziałek)

Rozpoczcie roku szkolnego 2014/15.

Godz. 9:30
Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego.
Godz. 10:00
Spotkanie z klas z wychowawcami.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
1-9-2014 (pon.) Rozpoczcie roku szkolnego 2014/15. |