BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

2 lutego 2015 (poniedziałek)

Ferie zimowe (31.01-15.02.2015)o

Ferie zimowe (wojewdztwa dzkie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie i lskie) zaczynaj si 31 stycznia (formalnie 2 lutego) i kocz 15 lutego.
16 lutego 2015 wracamy do szkoy.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
2-2-2015 (pon.) Ferie zimowe (31.01-15.02.2015)o |