BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

25 września 2014 (czwartek)

Wstpne deklaracje maturalne

Uczniowie klas III skadaj wstpne deklaracje maturalne wychowawcom klas podczas godziny wychowawczej.
Pobierz deklaracje maturalne

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
25-9-2014 (cz.) Wstpne deklaracje maturalne | 14-10-2014 (wt.) Do Krakowa "Szlakiem patrona" |