BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

4 grudnia 2014 (czwartek)

Spotkanie: rodzice-uczniowie-nauczyciele (17:00)

17:00 s. N
Spotkanie "na szczycie":
przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicw i Rady Modziey
m.in. w sprawie stroju uczniowskiego i projektu zwizanego z budetem obywatelskim.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
4-12-2014 (cz.) Spotkanie: rodzice-uczniowie-nauczyciele (17:00) | 4-12-2014 (cz.) Konsultacje z nauczycielami (17:15-18:30) | 4-12-2014 (cz.) Rada pedagogiczna (15:00) | 15-12-2014 (pon.) Matura prbna CKE (15-18.XII) |