BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

5 marca 2015 (czwartek)

Targi Edukacyjne

XVIII dzkie Targi Edukacyjne odbd si w dniach:
5 marca 2015, cz (10:00-18:00)
6 marca 2015, pt (9:00-18:00)

XII LO ma w tym roku , stoisko nr 7 (blisko wejcia, z prawej strony).

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
5-3-2015 (cz.) Targi Edukacyjne | 12-3-2015 (cz.) Matura Prbna |