BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

4 listopada 2014 (wtorek)

Prawybory samorzdowe

W szkole odbd si prawybory do samorzdu dzkiego.
Organizacja prof. R. Zieleniewska

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
4-11-2014 (wt.) Prawybory samorzdowe | 4-11-2014 (wt.) Wybory prezydenta RM XII LO |