BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
L O K A L I Z A C J A XII L O

Nazwa:
XII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
w Łodzi

Adres:
ódź 91-409
Aleja Anstadta 7

Telefon:
42 633 40 82

Adres e-mail:
lo12@binar.pl

Adres e-mail dyrektora:
dyrektor@12lo.ehost.pl

Strona WWW szkoły:
http://12lo.ehost.pl/

O G Ł O S Z E N I A

28 sierpnia 2014 (czwartek)

Rada pedagogiczna

Godz. 10:00
Rada pedagogiczna

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
28-8-2014 (cz.) Rada pedagogiczna | 28-8-2014 (cz.) Spotkanie z rodzicami | 1-9-2014 (pon.) Rozpoczcie roku szkolnego 2014/15. |