Immatrykulacja klas pierwszych w dniu Edukacji Narodowej

Immatrykulacja klas pierwszych w dniu Edukacji Narodowej

Immatrykulacja klas pierwszych w dniu Edukacji Narodowej

14 października odbyła się na terenie naszej szkoły tradycyjna Immatrykulacja klas pierwszych, podczas której do społeczności XII LO dołączyło oficjalnie 215 uczniów. Uroczystość została przygotowana przez klasę II e wraz z wychowawcą. Pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie oraz zaprezentowały efekty swoich przygotowań do trzech konkurencji: quiz, logo oraz skecz. Konkurencje te pozwoliły na wyłonienie organizatora Immatrykulacji 2020. Wszystkie klasy wykazały się niesamowitą ambicją, kreatywnością i zaradnością. Gratulujemy., szczególnie zwycięskiej klasie I D.

Z okazji Dnia Dzień Edukacji Narodowej zostały przyznanie nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za aktywny współudział w kształtowaniu wizerunku szkoły.

Nagrodzeni nauczyciele:

p. prof. Grażyna Foltyńska, p. prof. Beata Kiełkowska, p. prof. Angelika Kosmalska, p. prof. Agnieszka Owczarek, p. prof. Małgorzata Plitt, p. prof. Katarzyna Stępień, p. prof. Ilona Śmietana, p. prof. Renata Zieleniewska

Ilona Śmietana

Close