Category: Bez kategorii

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, wszystkim Dzieciom małym i dużym, życzymy dużo uśmiechu, radości i zawsze świecącego słońca. Idźcie przez świat pełni ufności i wiary, zadziwieni jego pięknem. Korzystajcie z nieograniczonych możli ...

Szanowni Państwo! Na podstawie rozporządzenia w sprawie funkcjonowania jednostek oświaty w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły. Od 16 m ...

24 kwietnia 2020 r -166 uczniów zakończyło naukę w naszej szkole. Żegnamy ich w tym trudnym, niepewnym czasie z dużym żalem, że nie dane nam jest serdeczne, bezpośrednie spotkanie. Byliście z nami przez trzy lata, ...

Close