Szanowni Państwo!

Na podstawie rozporządzenia w sprawie funkcjonowania jednostek oświaty w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły.

Od 16 marca br. zajęcia dydaktyczne w szkole są zawieszone, do odwołania funkcjonować będzie nauczanie zdalne. Kontakt z dyrektorem szkoły i nauczycielami jest możliwy drogą mailową poprzez dziennik elektroniczny oraz pocztę office 365. 

Kontakt z sekretariatem szkoły jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną (lo12@12lo.ehost.pl, tel.502 426 924)

Wejście na teren szkoły przez osoby niebędące pracownikami jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną.

Wchodząc na teren szkoły należy użyć płynu dezynfekującego do rąk.

Na terenie szkoły zalecamy przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia ryzyka zakażenia.

Ilona Śmietana

Close