19. grudnia odbędą się I Igrzyska Historyczne. Uczestnikami będą uczniowie klas: IA, IBG, IIA, IID, IIE, IIIA, IIIB, IIIC. Uczniowie będą mieli sposobność wykazać się wiedzą  z wybranych zagadnień historii Polski i  powszechnej. Zawody odbędą się w Liceach: humanistycznym IV. im. Emilii Sczanieckiej i matematycznym XII. im. Stanisława Wyspiańskiego.

Wybór daty jest nieprzypadkowo, gdyż w tym dniu 1923 r. w obliczu szalejącej od początku grudnia hiperinflacji mogącej przerodzić niepokoje społeczne w stan wojenny, powołany został gabinet z Władysławem Grabskim na czele. W styczniu 1924 r. rozpoczęła się reforma skarbowo-walutowa, która była ostatnim ratunkiem dla polskiej gospodarki.

I właśnie postać W.Grabskiego będzie jedynym z tematów.

Jednocześnie miło nam Państwa poinformować, że wyniki Igrzysk zostaną podane podczas czwartkowej audycji radiowej  w Radiu Łódź z udziałem moim i pana prof. Piotra Soleckiego.

prof.Wioletta Piekarska

prof.Piotr Solecki

Ilona Śmietana

Close