herb Polski
17 sierpnia 2017, czwartek
BIP
Facebook
Kontakt
kupakamieni

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

im. Stanisława Wyspiańskiego

kupakamieni
Aktualności
Zapowiedzi
Szkoła
Sukcesy
Matura
Sprawdzian
Rekrutacja
Prawo
Uczniowie
Nauczyciele
Użytkowe
Pożegnanie prof. A. Joachimiak
...28 czerwca 2017, środa

Pożegnanie prof. A. Joachimiak

Po zakończeniu roku szkolnego, 28 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Pedagogicznej XII LO. Tym razem zebranie rozpoczęło się od podniosłej uroczystości pożegnania pani profesor Anny Joachimiak, która zdecydowała się odejść na emeryturę. Były kwiaty od dyrekcji, podziękowania i prezent od całego grona nauczycielskiego oraz pracowników administracji i obsługi. Nic dziwnego, że pożegnanie pani profesor Joachimiak nabrało tak podniosłego charakteru, dotyczyło przecież nauczyciela, który całe swoje zawodowe życie związał tylko i wyłącznie z XII LO. Pani profesor Joachimiak stała się znanym oraz rozpoznawalnym symbolem naszej szkoły. Dlatego też mamy nadzieję, że to pożegnanie miało wymiar tylko symboliczny, gdyż trudno uwierzyć, że pani Profesor mogłaby zupełnie rozstać się z Dwunastką, z którą była związana przez tak wiele lat. Zostały już poczynione wstępne ustalenia, aby się tak nie stało.