BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Logo Olimpiady Przedsibiorczoci
Logo Matematycznej
Logo Olimpiady Literatury i Jzyka Polskiego
Logo organizatora olimpiady (Polskiego Towarzystwa Filozoficznego)
Logo Olimpiady Fizycznej

16.01.2015
X Olimpiada Przedsibiorczoci

Do II etapu X Olimpiady Przedsibiorczoci zakwalifikowali si:

  1. Przemysaw Edyk – I A
  2. Rafa Sipak – II A
  3. Bernard Bednarczyk – III A
  4. Micha Brzeziski – III B
Serdecznie gratulujemy !
Etap II odbdzie si 5 marca 2015r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Opieka prof. Alina Baszczyk

12.01.2015
Olimpiada Matematyczna

Do II etapu LXVI Olimpiady Matematycznej zakwalifikowa si:

  1. Mieszko Zimny - I B
Serdecznie gratulujemy!
Zawody II stopnia (okrgowe) LXVI Olimpiady Matematycznej odbd si 20 i 21 lutego 2015 r.
Opieka prof. Ewa Jarocka i prof. Hanna Drabik-Zalewska

12.01.2015
Olimpiada Literatury i Jzyka Polskiego

Do II etapu XLV Olimpiady Literatury i Jzyka Polskiego zakwalifikowaa si:

  1. Katarzyna Skoczek - II F
Serdecznie gratulujemy!
Cz pisemna zawodw II stopnia (okrgowych) XLV Olimpiady Literatury i Jzyka Polskiego odbdzie si 14 lutego 2015 r.
Opieka prof. Ewa Jaboska-Lesiw

05.01.2015
XXVII Olimpiada Filozoficzna

Do II etapu XXVII Olimpiady Filozoficznej zakwalifikowaa si:

  1. Aleksandra Horoszczuk - II E
Serdecznie gratulujemy!
Etap okrgowy odbdzie si 14 lutego 2015.
Opieka prof. Barbara Strzelecka

11.01.2015
Olimpiada Fizyczna

Do II etapu XLIV Olimpiady Fizycznej zakwalifikowali si uczniowie:

  1. Dominika Bogusz - III B
  2. Jakub Niedwiedzki - III A
Serdecznie gratulujemy!
Zawody teoretyczne II stopnia XLIV Olimpiady Fizycznej ju si odbyy 11 stycznia 2015 roku o godz. 9.30
Opieka prof. Anna Joachimiak

O G Ł O S Z E N I A

2 marca 2015 (poniedziałek)

Dzie onierzy Wykltych

12:00:00
Szkolne uroczystoci z okazji Dnia onierzy Wykltych zorganizowana przez prof. w. Piekarsk, uczniw XII LO w odzi oraz Zwizek Winiw Politycznych Okresu Stalinowski. Podczas uroczystoci zoone zostan kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przed nasz szko.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
2-3-2015 (pon.) Dzie onierzy Wykltych | 5-3-2015 (cz.) Targi Edukacyjne | 12-3-2015 (cz.) Matura Prbna |