BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Tatry
Wrczenie nagrody Annie aszczyk - najlepszej uczennicy XII LO
Mistrzynie Polski (Maria i Magda Woniczki) w akcji.
Ogoszenie wynikw sprawdzianu z matematyki.
Siostry Woniczki (Maria i Magda) oraz prof. Ulatowski

08.07.2014
WAKACJE 2014

W zwizku z zakoczeniem ostatniego wanego wydarzenia w roku szkolnym 2013/14, czyli naboru - ogaszamy przerw w dziaaniu szkolnej strony internetowej do 25 sierpnia 2014 r.
Jednoczenie yczymy wszystkim pracownikom i uczniom szkoy wspaniaych wakacji i szczliwego powrotu do szkoy po wakacjach.

27.06.2014
Zakoczenie roku szkolnego 2013/14

Na szkolnym boisku odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego z udziaem wszystkich uczniw. Podczas uroczystoci rozdano nagrody najlepszym uczniom, w tym Annie aszczyk z klasy II E, ktra zostaa wskazana do stypendium Prezesa Rady Ministrw jako najlepsza uczennica XII LO oraz Jakubowi Niedwiedzkiemu z II A, ktry bdzie otrzymywa stypendium Rady Rodzicw XII LO.
Akcentem artystycznym tegorocznej uroczystoci by wystp Wiktorii Tkaczuk z kl. I E.
Po zakoczeniu uroczystoci uczniowie spotkali si w klasach z wychowawcami i otrzymali wiadectwa.
A po zakoczeniu spotkania z wychowawcami rozpoczy si... WAKACJE!
Ogranizacja: prof. Grayna Foltyska.

20.06.2014
XII LO najlepsze w Polsce!

Nasze uczennice Maria i Magdalena Woniczki (z kl. I D) okazay si bezkonkurencyjne i po wspaniaych zwycistwach zostay indywidualnymi Mistrzyniami Polski w Oglnopolskiej Licealiadzie w Siatkwce Plaowej Dziewczt. Druga nasza para - Natalia Gara (II D) i Julia Goskowska (I E) - zaja VII miejsce.
W klasyfikacji druynowej XII Liceum Oglnoksztacce w odzi zajo I miejsce w Polsce. To najwikszy sportowy sukces w historii naszej szkoy!
Opiekunem zespou jest prof. Wojciech Ulatowski.

17.06.2014
Wyniki sprawdzianu dyrektorskiego

Ogoszone zostay wyniki sprawdzianu dyrektorskiego. W tym roku najlepiej sprawdzian napisali (uwzgldniajc redni wynik z przedmiotw, ktre pisali wszyscy uczniowie, czyli matematyki, jzyka polskiego i jzyka obcego):
klasy I: Mikoaj Wojtysiak-Wawrzyniak z kl. I A
klasy II: Jakub Niedwiedzki z kl. II A.
Z matematyki sprawdzian najlepiej napisali:
klasy I: Anna Staczyk z kl. I A
klasy II: Agnieszka Jadczak z kl. II A (100% !!) .
Z jzyka polskiego sprawdzian najlepiej napisali:
klasy I: Katarzyna Skoczek z kl. I F
klasy II: Adrianna Wujek z kl. II A i Marta Kania z kl. II B.
Z jzyka obcego sprawdzian najlepiej napisali:
klasy I: Mikoaj Wojtysiak-Wawrzyniak z kl. I A (ja)
klasy II: Katarzyna Wojdalska z kl. II E (jn).
Zobacz wicej informacji i wyniki indywidualne

13.06.2014
I miejsce w Mistrzostwach Wojewdztwa dzkiego

Po raz kolejny doskonale spisay si nasze siatkarki - zajy pierwsze miejsce w Mistrzostwach Wojewdztwa dzkiego w Siatkwce Plaowej. Maria i Magda Woniczki (z klasy ID) nie miay sobie rwnych, wygray pewnie wszystkie swoje mecze i zasuenie odebray zote medale. Nowe mistrzynie ju w najbliszych dniach (19-20.06.2014) bd reprezentoway XII LO i wojewdztwo dzkie w Oglnopolskiej Licealiadzie, gdzie powalcz o tytu najlepszej szkolnej druyny w naszym kraju.
Opiekunem zespou jest Wojciech Ulatowski.

O G Ł O S Z E N I A

1 września 2014 (poniedziałek)

Rozpoczcie roku szkolnego 2014/15.

Godz. 9:30
Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego.
Godz. 10:00
Spotkanie z klas z wychowawcami.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
1-9-2014 (pon.) Rozpoczcie roku szkolnego 2014/15. |
X

najwaniejsze wydarzenia
01.09.2014, pn
9:30
rozpoczcie roku szkolnego dla klas I-III

czytaj