BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Katarzyna Skoczek wrd harcerzy w Kostiuchnwce.
Cz artystyczna Wieczornicy Patriotycznej
Wynik gosowania na prezydenta modziey XII LO
Gosy oddane na Komitety Wyborcze
W Muzeum Powstania Warszawskiego

05.11.2014
Uroczostoci w Kostiuchnwce

W ramach dziaa zwizanych z Dniem Niepodlegoci delegacja naszej szkoy (Katarzyna Skoczek i Katarzyna Kuszewska z II F oraz prof. R. Zieleniwska), uczestniczya w uroczystociach upamitniajcych walki legionistw polskich Jzefa Pisudskiego w Kostiuchnwce (Ukraina) zorganizowanych z inicjatywy Wojewody dzkiego. Zapalono znicze na wszystkich grobach legionistw w Kostiuchnwce, Woczecku, Maniewiczach, Kowlu. W obecnoci Wojewody dzkiego (Jolanty Chemiskiej), Konsula Generalnego RP w ucku, dzkiego Kuratora Owiaty (Jana Kamiskiego), przedstawicieli UW z Lublina, Kocioa rzymskokatolickiego, Wojska Polskiego, Policji, Stray Poarnej, ZHP, wadz Obwodu Woyskiego, delegacji dzkich szk, zapalono Ogie Niepodlegoci, ktry harcerze sztafet rowerow przewo na wito Niepodlegoci m.in. do Lublina, Warszawy, odzi.


zobacz więcej

10.11.2014
Wieczornica Patriotyczna 2014

Po raz kolejny nasze wito narodowe Dzie Niepodlegoci uczcilimy w postaci zorganizowanej po zakoczeniu lekcji Wieczornicy Patriotycznej. Uroczysto odbya si pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu znajdujcym si przed nasz szko. Powoli zapadajcy zmierzch poczony ze wiatem wiec, poezj patriotyczn oraz muzyk stworzy niepowtarzaln opraw dla tego wydarzenia, ktra nie tylko zauroczya uczestnikw, ale przycigna take przypadkowych przechodniw. Dla dopenienia obrazu naley jeszcze wspomnie o stray honorowej wystawionej przez naszych harcerzy przed pomnikiem oraz o narodowej fladze wcignitej na maszt przed pomnikiem przez harcerski poczet sztandarowy. W uroczystoci uczestniczy kierownik Oddziau Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodlegociowych w odzi pan Grzegorz Wrbel.
Organizacja: prof. Renata Zieleniewska i prof. Magorzata Matecka


zobacz zapis video


zobacz więcej

04.11.2014
Wybory Prezydenta Rady Modziey XII LO

Po krtkiej kampanii wyborczej we wtorek odbyy si wybory prezydenta Rady Modziey XII LO. W wyborach wzio udzia 400 uczniw (91,3%). 25 oddanych gosw uznano za niewane.
104 uczniw gosowao na Piotra Kubasika (II B),
98 gosw oddano na Szymona Myliwca (II F),
80 uczniw gosowao na Anet Bogdan (II E),
56 na Jakuba Janiszewskiego (II A),
37 na Ew Szczsn (II D).

W wyniku wyborw nowym Prezydentem Modziey XII LO zosta Piotr Kubasik, wiceprezydentem zosta Szymon Myliwiec, sekretarzem/skarbnikiem Aneta Bogdan

Gratulujemy !

04.11.2014
Prawybory samorzdowe

Tradycyjnie przed wyborami zorganizowalimy w naszej szkole prawybory. Oczywicie naley pamita, e w prawyborach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoy, z ktrych zdecydowana wikszo nie jest penoletnia. Nie naley wic naszych prawyborw traktowa w kategoriach sondau przedwyborczego, a raczej naley postrzega jako obraz wiadomoci aktualnego (rocznik 2014/15) pokolenia uczniw XII LO. Patrzc na to w tych kategoriach niepokoi musi 68 niewanych gosw oddanych przy gosowaniu na prezydenta odzi i 57 przy gosowaniu na komitety wyborcze, czyli odpowiednio 17% i 14% uczestniczcych w gosowaniu uczniw (2 pene klasy) oddao swj gos w taki sposb, aby nie by czytelny, gdy nie potrafili wypowiedzie swojego zdania, a swoj niemono w tym wzgldzie ukryli zapewne pod postaci jakiego "oryginalnego" dowcipu. Dlaczego?
Organizacja prof. R. Zieleniewska


zobacz więcej

27.10.2014
70 rocznica Powstania Warszawskiego

Modzie z klas 2d, 2b i 2a wzia udzia w jednodniowej wycieczce do Warszawy, ktrej celem byo przyblienie tematyki powstaczej w zwizku z 70. rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Najpierw spacer po Starym Miecie, gdzie m.in. toczyy si cikie walki powstacze, potem wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, a na kocu spacer w promieniach soca po Wojskowym Cmentarzu Powzkowskim, gdzie znajduj si mogiy wielu znanych i wybitnych osobistoci oraz spoczywaj warszawscy powstacy.
Organizacja i opieka: prof. M.Adamska i prof. M. Polska

O G Ł O S Z E N I A

15 grudnia 2014 (poniedziałek)

Matura prbna CKE (15-18.XII)

Matura prbna na podstawie zada przygotowanych przez Centraln Komisj Egzaminacyjn:
15 grudnia: jzyk polski (poziom podstawowy),
16 grudnia: matematyka (poziom podstawowy),
17 grudnia: jzyk polski (poziom podstawowy),
17 grudnia: jzyk obcy (poziom podstawowy),
18 grudnia: matematyka (poziom rozszerzony) i 1 przedmiot wybrany (poziom rozszerzony).

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
15-12-2014 (pon.) Matura prbna CKE (15-18.XII) |