BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Uroczyste lubowanie klas I
W kamienicy Szoayskich
Prof. M. Matecka w otoczeniu finalistw konkursu.
Poczty sztandarowe (w tym XII LO) przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu
Uroczyste otwarcie zebrania.
Od lewej: pan D. Grard, pan X. Wasson i dyr. T. Derecki

14.10.2014
Immatrykulacja 2014

Podczas wyjazdu edukacyjnego do Krakowa "Szlakiem patrona S. Wyspiaskiego" zorganizowano immatrykulacj klas I 2014. W tym roku organizatorem bya klasa II E, ktra w ubiegym roku (jako I E) wygraa immatrykulacj. Immatrykulacj rozpoczo przemwienie dyrektora, ktry zoy yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ogosi przyznanie nagrd dyrektora. Pniej byo uroczyste lubowanie uczniw klas I, a nastpnie mniej uroczysta i bardziej rozrywkowa cz konkursowa: konkurs z wiedzy o XII LO i prezentacja klas I (film-piosenka-logo). Pomidzy klasami pierwszymi w formie artystycznego przerywnika wystpowali uczniowie II E.
Immatrykulacj 2014 wygraa klasa I A. Klasa I A rzucia wyzwanie klasie II E, e w przyszym roku przygotuje jeszcze lepsz immatrykulacje. Nie bdzie atwo dotrzyma sowa z uwagi na wysoki poziom tegorocznej immatrykulacji.


PS. Nagrodzeni nauczyciele w roku 2014: Dorota Basny, Jacek Poawski, Alina Baszczyk, Katarzyna Mioszewska, Iwona Stefaska, Anna Joachimiak, Barbara Kownacka-Maciaszek, Grayna Foltyska i Mirosaw Jobda.


zobacz więcej

14.10.2014
Szlakiem patrona do Krakowa

Po raz kolejny wyruszya do Krakowa wyprawa uczniw klas I szlakiem patrona szkoy Stanisawa Wyspiaskiego. 4 autokary, 144 uczniw klas I, 28 uczniw klas II (II E organizowaa immatrykulacj), 1 ucze z klasy III, 14 nauczycieli i 8 pracownikw biura turystycznego. W programie wycieczki uwzgldniono takie miejsca jak: Dom Towarzystwa Lekarskiego, Koci Mariacki, Kamienica Szoayskich, Dom Mehoffera, Koci na Skace, Koci Franciszkanw i Wawel. Klasa II E miaa program zmodyfikowany, gdy uczestniczya w wyjedzie do Krakowa w roku ubiegym. Oczywicie, istotn czci wyprawy bya immatrykulacja klas I, ale to ju cakiem inna historia. Wycieczka rozpocza si ok. godz. 7:00 13 padziernika, zakoczya ok. 22:00 14 padziernika. Pogoda w zasadzie nam sprzyjaa chocia 13 padziernika zbieray si nad nami czarne chmury, ale za to nastpny dzie by pikny, jesienny i przeuroczy.


zobacz więcej

29.09.2014
Prof. Matecka laureatk nagrody im. I. Sendlerowej

Laureatk smej edycji nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie wiata" zostaa Magorzata Matecka, nauczycielka jzyka polskiego w XII LO w odzi.
Nagroda przyznawana jest nauczycielom uczcym w duchu tolerancji i aktywnie uczestniczcym w yciu lokalnej spoecznoci. W ramach nagrody, oprcz pamitkowej rzeby lauretka prof. Matecka otrzymaa 15.000 z.
Magorzata Matecka jest nauczycielk jzyka polskiego i animatork dziaa na rzecz tolerancji. Pracuje w Paacu Modziey im. Juliana Tuwima w odzi oraz XII LO im. Stanisawa Wyspiaskiego w odzi. Organizuje Konkurs Literacki “Modzie pamita” oraz coroczny Przegld Zespow Modzieowych “Rni i rwni”. Wsppracuje ze Stowarzyszeniem “Nigdy Wicej” prowadzc m.in. szkolenia dla pedagogw oraz funkcjonariuszy policji.
Laureatka odbierajc Nagrod powiedziea, e zdobycie tego wyrnienia jest dla niej najwikszym zawodowym osigniciem. Ze swoimi uczniami - “pracuje ze sowem i nad sowem”, prowadzi lekcje dotyczce mowy nienawici, holocaustu, otwartoci na inne kultury.
Gratulujemy!

17.09.2014
Rocznica ataku wojsk radzieckich na Polsk

W tym roku rocznica napaci radzieckiej na Polsk zostaa upamitniona uroczystociami miejskimi, ktre zakoczyy si pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przed nasz szko. Tym razem organizatorem wydarzenia by nie tylko Zwizek Winiw Politycznych Okresu Stalinowskiego, z ktrym XII LO wsppracuje od lat przy organizacji obchodw 17 wrzenia, ale take wadze Miasta odzi i "Solidarno" Ziemi dzkiej. Jak co roku zapewnilimy techniczne wsparcie organizatorom. W uroczystoci pod pomnikiem uczestniczya dyrekcja szkoy wraz z pocztem sztandarowym oraz uczniami z klasy I F.
Opieka: prof. Wioletta Piekarska i Mirosaw Jobda


zobacz więcej

06.09.2014
Stowarzyszenia dzkie bardziej francuskie

W XII LO odbyo si zaoycielskie zebrania Stowarzyszenia dzkie bardziej francuskie. W zebraniu wzio udzia kilkudziesiciu nauczycieli jzyka francuskiego z caego regionu dzkiego i koordynator projektu BF, pan Denis Grard. Gomi honorowymi byli – attach Ambasady Francuskiej do spraw wsppracy w zakresie edukacji, pana Xavier Wasson oraz dyrektor XII LO w odzi pan Tomasz Derecki. Celem Stowarzyszenia jest promowanie jzyka francuskiego oraz kultury francuskiej i frankofoskiej.
Zarzd Stowarzyszenia:
Prezes Beata Dankowska n-lka j. francuskiego w XXI LO
Wiceprezes Barbara Kownacka-Maciaszek n-lka j. francuskiego w XII LO
Wiceprezes Anna do-Sobiepaska n-lka j. francuskiego w Gimnazjum nr 1 oraz w SP nr 1

O G Ł O S Z E N I A

28 października 2014 (wtorek)

Zdjcia klasowe

Podczas godzin wychowawczych zrobione bd zdjcia klasowe.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
28-10-2014 (wt.) Zdjcia klasowe | 30-10-2014 (cz.) Spotkanie z rodzicami | 4-11-2014 (wt.) Prawybory samorzdowe | 4-11-2014 (wt.) Wybory prezydenta RM XII LO |