BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Olimpiada Jzyka Niemieckiego
Logo Olimpiady Jzyka. Angielskiego
Logo Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Katarzyna Skoczek wrd harcerzy w Kostiuchnwce.
Cz artystyczna Wieczornicy Patriotycznej

08.12.2014
XXXVIII Olimpiada J. Niemieckiego

Do II etapu XXXVIII Olimpiady Jzyka Niemieckiego zakwalifikoway si nastpujce uczennice:

  1. Edyta Pilecka - I A
  2. Hanna Kraska - II A
  3. Katarzyna Wojdalska - III E
Serdecznie gratulujemy!
Etap okrgowy odbdzie si 7 lutego 2015 o godz. 10:00.
Opieka prof. Maja Polska

08.12.2014
XXXIX Olimpiada J. Angielskiego

Uczennica

  • Joanna Murowaska - I D
zakwalifikowaa si do etapu okrgowego XXXIX Olimpiady Jzyka Angielskiego.
Serdecznie gratulujemy! Trzymamy kciuki i yczmy dalszych sukcesw.
Cz pisemna etapu okrgowego odbdzie si 19 stycznia 2015 o godz. 11:30.
Opieka prof. Magorzata Plitt

01.12.2014
XXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Do II etapu XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowali si nastpujcy uczniowie:

  1. Micha Brzeziski - IIIB
  2. Micha Goembka - IIID
  3. Aneta Baszczyk - ID
  4. Rafa Sipak - IIA

II etap odbdzie si 9.01.2015r. o godzinie 11.00 w miejscu powoanym przez dzki Okrg PTE.

Opieka: prof. Alina Baszczyk

05.11.2014
Uroczostoci w Kostiuchnwce

W ramach dziaa zwizanych z Dniem Niepodlegoci delegacja naszej szkoy (Katarzyna Skoczek i Katarzyna Kuszewska z II F oraz prof. R. Zieleniwska), uczestniczya w uroczystociach upamitniajcych walki legionistw polskich Jzefa Pisudskiego w Kostiuchnwce (Ukraina) zorganizowanych z inicjatywy Wojewody dzkiego. Zapalono znicze na wszystkich grobach legionistw w Kostiuchnwce, Woczecku, Maniewiczach, Kowlu. W obecnoci Wojewody dzkiego (Jolanty Chemiskiej), Konsula Generalnego RP w ucku, dzkiego Kuratora Owiaty (Jana Kamiskiego), przedstawicieli UW z Lublina, Kocioa rzymskokatolickiego, Wojska Polskiego, Policji, Stray Poarnej, ZHP, wadz Obwodu Woyskiego, delegacji dzkich szk, zapalono Ogie Niepodlegoci, ktry harcerze sztafet rowerow przewo na wito Niepodlegoci m.in. do Lublina, Warszawy, odzi.


zobacz więcej

10.11.2014
Wieczornica Patriotyczna 2014

Po raz kolejny nasze wito narodowe Dzie Niepodlegoci uczcilimy w postaci zorganizowanej po zakoczeniu lekcji Wieczornicy Patriotycznej. Uroczysto odbya si pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu znajdujcym si przed nasz szko. Powoli zapadajcy zmierzch poczony ze wiatem wiec, poezj patriotyczn oraz muzyk stworzy niepowtarzaln opraw dla tego wydarzenia, ktra nie tylko zauroczya uczestnikw, ale przycigna take przypadkowych przechodniw. Dla dopenienia obrazu naley jeszcze wspomnie o stray honorowej wystawionej przez naszych harcerzy przed pomnikiem oraz o narodowej fladze wcignitej na maszt przed pomnikiem przez harcerski poczet sztandarowy. W uroczystoci uczestniczy kierownik Oddziau Stacja Radegast Muzeum Tradycji Niepodlegociowych w odzi pan Grzegorz Wrbel.
Organizacja: prof. Renata Zieleniewska i prof. Magorzata Matecka


zobacz zapis video


zobacz więcej

O G Ł O S Z E N I A
EFS - Europejski Fundusz Społeczny