BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Zawodnicy im duej grali tym bardziej byli zaangaowani
Sala widowiskowa: spotkanie kandydatw (i ich rodzicw) z dyrekcj
i przedstawicielami rady pedagogicznej
Prof. Teodozja Wojciechowska
Dwie wersje "Titanica": z lewej I B z prawej II E.
Druga cz egzaminu prbnego, sala widowiskowa

21.03.2014
I Turniej Gry w Bule o puchar dyrektora XII LO

XII LO im. S. Wyspiaskiego w odzi we wsppracy z UPKS Bula zorganizowao w ramach marcowego wita Frankofonii i Dnia Jzykw Obcych w XII LO I Turniej w Bule dla Gimnazjw. 10 druyn walczyo o puchar dyrektora XII LO pod patronatem "dzkie bardziej francuskie". Po uroczystym otwarciu turnieju przez Dnisa Grarda, eksperta pedagogicznego przy Ambasadzie Francji w Polsce, koordynatora projektu, rozpocza si frankofoniczna frajda na sportowo. 9 pasjonujcych rund, a w przerwach wiele atrakcji – wsplne tace z grup animacyjn Z tyu do przodu, pokaz udzielania pierwszej pomocy, prezentacja IFE P o moliwociach studiowania w jzykach obcych, tace w wykonaniu uczennic XII LO - ognisty kankan szczeglnie przycign uwag, piosenki w wykonaniu dwunastkowiczw, a take karaoke - wsplne odpiewanie Je veux ZAZ. Ci, ktrzy chcieli pogimnastykowa umys , mogli rozwizywa zagadki i rebusy matematyczne.
Wyniki Turnieju:
1. Gimnazjum nr 22 d
2. Gimnazjum ABiS d
3. Gimnazjum nr 15 d
Po wrczeniu nagrd, w supermeczu, druyna VIPw w skadzie: p. Dnis Grard - Ambasada Francji w Polsce, p. Bogusaw Olejniczak - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w odzi i p. Tomasz Derecki - Dyrektor XII LO w odzi, pokonaa druyn zwycizcw z Gimnazjum nr 22.
Turniej dostarczy uczestnikom i organizatorom wiele emocji i dobrej zabawy. A l’anne prochaine!
Pozostae gimnazja uczestniczce w turnieju:
Gimnazjum nr 1 d
Gimnazjum nr 1 Zgierz
Gimnazjum dzkiego Stowarzyszenia Owiatowego w odzi
Gimnazjum nr 28 d
Gimnazjum nr 29 d
Gimnazjum nr 12 d.
Organizacja: prof. B. Kownacka-Maciaszek i prof. W. Ulatowski
zobacz pokaz foto

28.03.2014
Drzwi Otwarte w XII LO

W pitek po poudniu (od 15:00 do 18:30) XII LO otworzyo swoje drzwi dla kandydatw do szkoy oraz ich rodzicw. Gocie mieli moliwo obejrze szko w tym sale lekcyjne, w ktrych uczniowie pod opiek nauczycieli przygotowali rozliczne atrakcje prezentujce prac i ycie szkoy. Ciekawym punktem tegorocznych drzwi otwartych w XII LO bya kawiarenka na trzecim pitrze przygotowana dla goci przez uczniw prof. Mioszewskiej, gdzie serwowano kaw i herbat, ale take ciasta i ciastka zrobione przez uczniw naszej szkoy.
Kulminacyjnym punktem drzwi otwartych byo spotkanie z dyrekcj i przedstawicielami rady pedagogicznej. Gociem specjalnym by Denis Gerard przedstawiciel ambasady francuskiej. Podczas spotkania kandydaci mogli zobaczy trzy prezentacje z istotnymi dla nich informacjami: o ofercie szkoy (przygotowana przez dyrektora T. Dereckiego), o zasadach naboru na studia, ktre miay istotny wpyw na ksztat oferty XII LO (prof. J. Poawski) oraz o zasadach naboru do szk ponadgimnazjalnych (prof. A. Janicki). Na zakoczenie kandydaci i ich rodzice zadawali pytania.
Organizacja: prof. K. Mioszewska i prof. A. Baszczyk


zobacz więcej

27.03.2014
p. prof. Teodozja Wojciechowska

24 marca 2014 zmara pani prof. Teodozja Wojciechowska wieloletni nauczyciel matematyki XII LO. Osoba, ktra ze wzgldu na swoje oddanie szkole i uczniom otoczona bya olbrzymim szacunkiem i uwielbieniem swoich wychowankw. Bya jedn z najwaniejszych osb, ktre stworzyy potg matematyczn naszej szkoy.
Pogrzeb pani profesor odby si 27 marca w Kurowicach z udziaem licznego grona absolwentw XII LO i dawnych nauczycieli szkoy. Wspczesn "dwunastk" reprezentowa poczet sztandarowy, dyrektor szkoy, prezydent rady modziey oraz nauczyciele, ktrzy znali pani profesor w czasach jej aktywnoci zawodowej.
W zwizku z planami uczczenia prof. Tedozji Wojciechowskiej poprzez nazwanie jej imieniem jednej z matematycznych sal lekcyjnych XII LO bardzo prosimy absolwentw i nauczycieli XII LO o przekazywanie na rzecz szkoy pamitek po pani profesor. Wicej informacji na ten temat opublikujemy pniej.

21.03.2014
Dzie Jzykw Obcych w XII LO

Jak co roku w marcu w naszej szkole odby si Dzie Jzykw Obcych. Nauczyciele przygotowali wiele atrakcyjnych konkursw i kciki kulinarne (rosyjski, hiszpaski oraz kawiarenka wiedeska). Modzie uczca si francuskiego uczestniczya w I Turnieju Gry w Bule o puchar dyrektora XII LO dla gimnazjalistw na stadionie AZS. Pozostali uczniowie przygotowali koncert muzyki klasycznej wielkich mistrzw niemieckojzycznych oraz bawili si p artem p serio na czci rosyjskiej. Pniej modzie uczestniczya w konkursie filmowym z jzyka angielskiego - odgrywali scenki filmowe i odpowiadali na pytania quizowe. Statuetk Oskara wygray klasy 1a i 2e.
Organizacja: prof. Grayna Foltyska oraz nauczyciele jzykw obcych z pomoc uczniw XII LO

zobacz duszy pokaz foto
zobacz krtszy pokaz foto

20.03.2014
Matura prbna marzec 2014

Ostatnia matura prbna przed matur. To ju nie byy arty, lecz prba generalna. Do matury prawdziwej pozostao 46 dni.
O godzinie 8:30 142 uczniw klas III przystpio do pisania egzaminu prbnego z matematyki (w tym 124 na poziomie rozszerzonym, 18 na poziomie podstawowym). 2 uczniw byo nieobecnych.
O godz. 12:00 rozpocza si druga cz matury prbnej. Uczniowie klas III XII LO pisali egzamin z przedmiotu dodatkowego, ktry bd zdawali podczas matury prawdziwej. Jeli bd zdawa dwa przedmioty dodatkowe - tym razem pisali egzamin prbny z tego przedmiotu, ktrego nie pisali podczas poprzedniej prbnej matury jesieni 2013 r.
W konsekwencji przyjcia takich regu do drugiej czci egzaminu przystpio 130 uczniw, 11 nie pisao tej czci, gdy nie wybrali innego przedmiotu dodatkowego poza matematyk, 3 uczniw byo nieobecnych.
55 uczniw pisao fizyk (rozszerzon), 27 chemi, 25 geografi, 5 jzyk polski, 5 fizyk (na poziomie podstawowym), 3 chemi podstawow, 3 histori (podstawow), 2 biologi, 2 histori sztuki (poziom podstawowy), 1 informatyk, 1 histori sztuki (poziom rozszerzony), 1 WOS.

O G Ł O S Z E N I A
EFS - Europejski Fundusz Społeczny
X

najwaniejsze wydarzenia
20.04.2014, nd
Najserdeczniejsze yczenia zdrowych, radosnych i spokojnych wit Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a take odpoczynku w rodzinnym gronie.