BiP librus facebook wyniki matur blog dyrektora informacjeaktualno
Dla nauczycieli
A K T U A L N O Ś C I
Prof. M. Matecka w otoczeniu finalistw konkursu.
Poczty sztandarowe (w tym XII LO) przed Pomnikiem Ofiar Komunizmu
Uroczyste otwarcie zebrania.
Od lewej: pan D. Grard, pan X. Wasson i dyr. T. Derecki
Nasza szkoa
Tatry

29.09.2014
Prof. Matecka laureatk nagrody im. I. Sendlerowej

Laureatk smej edycji nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie wiata" zostaa Magorzata Matecka, nauczycielka jzyka polskiego w XII LO w odzi.
Nagroda przyznawana jest nauczycielom uczcym w duchu tolerancji i aktywnie uczestniczcym w yciu lokalnej spoecznoci. W ramach nagrody, oprcz pamitkowej rzeby lauretka prof. Matecka otrzymaa 15.000 z.
Magorzata Matecka jest nauczycielk jzyka polskiego i animatork dziaa na rzecz tolerancji. Pracuje w Paacu Modziey im. Juliana Tuwima w odzi oraz XII LO im. Stanisawa Wyspiaskiego w odzi. Organizuje Konkurs Literacki “Modzie pamita” oraz coroczny Przegld Zespow Modzieowych “Rni i rwni”. Wsppracuje ze Stowarzyszeniem “Nigdy Wicej” prowadzc m.in. szkolenia dla pedagogw oraz funkcjonariuszy policji.
Laureatka odbierajc Nagrod powiedziea, e zdobycie tego wyrnienia jest dla niej najwikszym zawodowym osigniciem. Ze swoimi uczniami - “pracuje ze sowem i nad sowem”, prowadzi lekcje dotyczce mowy nienawici, holocaustu, otwartoci na inne kultury.
Gratulujemy!

17.09.2014
Rocznica ataku wojsk radzieckich na Polsk

W tym roku rocznica napaci radzieckiej na Polsk zostaa upamitniona uroczystociami miejskimi, ktre zakoczyy si pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu przed nasz szko. Tym razem organizatorem wydarzenia by nie tylko Zwizek Winiw Politycznych Okresu Stalinowskiego, z ktrym XII LO wsppracuje od lat przy organizacji obchodw 17 wrzenia, ale take wadze Miasta odzi i "Solidarno" Ziemi dzkiej. Jak co roku zapewnilimy techniczne wsparcie organizatorom. W uroczystoci pod pomnikiem uczestniczya dyrekcja szkoy wraz z pocztem sztandarowym oraz uczniami z klasy I F.
Opieka: prof. Wioletta Piekarska i Mirosaw Jobda


zobacz więcej

06.09.2014
Stowarzyszenia dzkie bardziej francuskie

W XII LO odbyo si zaoycielskie zebrania Stowarzyszenia dzkie bardziej francuskie. W zebraniu wzio udzia kilkudziesiciu nauczycieli jzyka francuskiego z caego regionu dzkiego i koordynator projektu BF, pan Denis Grard. Gomi honorowymi byli – attach Ambasady Francuskiej do spraw wsppracy w zakresie edukacji, pana Xavier Wasson oraz dyrektor XII LO w odzi pan Tomasz Derecki. Celem Stowarzyszenia jest promowanie jzyka francuskiego oraz kultury francuskiej i frankofoskiej.
Zarzd Stowarzyszenia:
Prezes Beata Dankowska n-lka j. francuskiego w XXI LO
Wiceprezes Barbara Kownacka-Maciaszek n-lka j. francuskiego w XII LO
Wiceprezes Anna do-Sobiepaska n-lka j. francuskiego w Gimnazjum nr 1 oraz w SP nr 1

01.09.2014
Witaj Szkoo !

I ju koniec wakacji.
Nowy rok szkolny rozpocz si od spotkania uczniw klas I z dyrektorem oraz spotka z wychowawcami uczniw wszystkich klas.
Przedstawiciel rady modziey wraz z pocztem sztandarowym szkoy uczestniczy w miejskich uroczystociach zorganizowanych z okazji rocznicy wybuchu II wojny wiatowej.
Organizacja: prof. Jacek Poawski i Rada Modziey

08.07.2014
WAKACJE 2014

W zwizku z zakoczeniem ostatniego wanego wydarzenia w roku szkolnym 2013/14, czyli naboru - ogaszamy przerw w dziaaniu szkolnej strony internetowej do 25 sierpnia 2014 r.
Jednoczenie yczymy wszystkim pracownikom i uczniom szkoy wspaniaych wakacji i szczliwego powrotu do szkoy po wakacjach.

O G Ł O S Z E N I A

28 października 2014 (wtorek)

Zdjcia klasowe

Podczas godzin wychowawczych zrobione bd zdjcia klasowe.

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
28-10-2014 (wt.) Zdjcia klasowe | 30-10-2014 (cz.) Spotkanie z rodzicami | 4-11-2014 (wt.) Prawybory samorzdowe | 4-11-2014 (wt.) Wybory prezydenta RM XII LO |
//----------------------------------------------------------------------------------------- info